Hej mam kilka zadań do rozwiązania....
1. Wymień największe zasoby i bogactwa naturalne Brazylii, które stały się podstawaą rozwoju jej gospodarki w ostatnich latach.
2.Wyjaśnij dlaczego obszary rolnicze w brazylii występują w pasie wybrzeża i w południowo-wschodniej części wyzyny Brazylijskiej.
3.Na podstawie mapy tematycznej wymień najważniejsze rośliny uprawiane w Brazylii.
4.Wyjaśnij termin monokultura.
5.krótko scharakteryzuj lasy w Brazylii. Określ ich typ, wielkość zajmowanej przez nie powierzchni i ich znaczenie dla środowiska Ziemii.
6.Napisz jakie mogą być następstwa nadmiernej eksploatacji lasów na Nizinie Amazonki.
7.Wymień główne ośrodki i okręgi przemysłowe w Brazylii.
8.Przedstaw działania, które podejmuje rząd Brazyli, aby zwiększyć możliwości gospodarczego wykorzystania interioru.

Bardzo was prosze o szybkie rozwiązanie bo potrzebuję to na jutro....
:P

1

Odpowiedzi

2009-11-26T23:59:25+01:00
4)-monokultura to system rolniczy lub leśny polegający na wieloletnim uprawianiu na tym samym obszarze roślin jednego ga
-tunku.
-7)wydobywczy
-rolnictwa plantacyjne
-1)Brazylia jest druga po Chinach.zasoby środowisk przyrodniczych są ogromne.Zalicza się do krajów rolniczych z rozwijającym się przemysłem.Największy producent żywności.
-kawa
-koncentrat pomar.
-soja
-trzcina cukrowa
-fasola
-bóbr
-kakao
-banany
-ryż
12 3 12