Bardzo prosze o pomoc ;))

zad 1.Sprawdz czy spełnona jest dana równość: (√₂ + 1 )² * (√₂ +1 ) =7+5√₂

zad 2.
Z kwadratowej kartki papieru odcieto pasek o szerokosci 3,6cm i otrzymano prostokąd, którego pole jest równe polu kwadratu o boku 2cm krótszym od boku kwadratowej kartki. Jaką długość miał bok kwadratowej kartki ?

Zad 3.
Na podłodze w krztałcie kwadratu lezy kwadratowy dywan . Z kazdej strony odległosc miedzy nimi wynosi 1m. Zapis zapomocą wyrazenia algebraicznego pole powierzchni podłogi nie przykrytej dywanem, wiedząc ze:
a) bok podłogi ma długosc X metrow
b) bok dywanu ma długosc X metrow

1

Odpowiedzi

2009-11-26T23:20:40+01:00
1.

L = (√2 +1)³ = 2√2 + 6 + 3√2 + 1 = 5√2 + 7
P = 5√2 + 7
P=L

2.
x - dlugosc boku poczatkowej kartki

(x-2)² = (x-3,6) *x
x² - 4x + 4 = x² - 3,6x
- 0,4x = -4
x = 10cm

odp. bok kwadratowj kartki mia dlugosc 10cm

3.

a) P = x² m²
b) P = x² + 4(x*1) + 4(1*1) = x² + 4x + 4 m²