W karabinie przeciwpancernym pocisk wylatuje z lufy karabinu z prędkoscia 1400 m/s . Masa samego pocisku wynosi 10g . a długosć lufy 1.5 m . Zakładając że ruch pocisku w lufie jest jednostajnie przyspieszony . Oblicz wartość siły wyrzucającej pocisk.

1

Odpowiedzi

2009-11-27T04:00:18+01:00
Dane:
v=1400m/s
m=10g=0,01kg
d=1,5m
Wzory:
F=ma , a=v2/2d , F=(mv2)/2d
jednostka:
[F]=[kg x (m2/s2)]/m=[N]
obliczenia:
F=(0,1/1400 do 2)/2 x 1,5=65300[N]=65,3[kN]
2 4 2