Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T00:51:35+01:00
Y=-7*(x+5)²+5
y=-7*(x²+10x+25)+5
y=-7x²-70x-175+5
y=-7x²-70x-170

W=(p,q) wierzchołek paraboli
y=a(x-p)²+q
a=-7
-p=5 ==>p=-5
q=5

W=(-5;5)

p=(-b)/2a=(-b)/2*(-7)=b/14=-5
b=-70

q=-Δ/4a=-Δ/4*(-7)=Δ/28=5
Δ=140=4*35
√Δ=2√35
x₁=(-b-√Δ)/2a=(70-2√35)/(-14)
x₂=(-b+√Δ)/2a=(70+2√35)/(-14)