Odpowiedz krótko:
1. Czym były SA i SS ?
2. Jakie wydarzenie związane z historią Niemiec określają mianem "Kryształowej nocy" i " Nocy długich noży" ?
3. W którym roku wydano słynne ustawy Noremberskie i przeciwko komu były skierowane ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T07:02:33+01:00
SA-(Die Sturmabteilungen-Oddziely Szturmowe)-milicja partyjna hitlerowców.Jej przywódcy uwikłani w spór z Hitlerem zgineli podczas "nocy długich noży" w 1934r

SS-(Die Schutzstaffeln-Sztefety Ochronne)-elitarne oddziały gwardi hitlera zlozone z fanatycznych zwolennikow nazizmu.

"kryształowa noc" - pogrom Żydów w hitlerowskich Niemczech, który miał miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938.

Uwtawy Norymberskie - ustawy rasowe ogłoszone 15 września 1935 na zjeździe Reichsparteitagu w Norymberdze. Do ustaw tych należały:
Ustawa o obywatelstwie Rzeszy
Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci
Ustawa o barwach i fladze Rzeszy
Na mocy tych dokumentów Żydów można było pozbawić obywatelstwa Rzeszy, ochrony prawnej i własności. Nie mogli również pełnić służby w urzędach państwowych ani w wojsku. Zakazano im również wywieszać flagę państwową. Wedle ustawy o ochronie krwi zabraniano zawierania małżeństw między "Aryjczykami" i "nie-Aryjczykami", zezwalano rozwiązywać już zawarte małżeństwa tego typu, zaś stosunki intymne między nimi podlegały karze (zhańbienie rasy – Rassenschande). Ustawy również definiowały kogo uznawać za Żyda, za mieszańca (mischlinga) i Aryjczyka.
2 5 2