1.Oblicz energię
kinetyczną, jaką uzyska każdy z dwóch wózków po rozprężeniu się sprężyny umieszczonej między dwoma wózkami, jeżeli energia sprężyny przy maksymalnym ściśnięciu wynosi 10J.Na jaką odległość odjadą wózki względem siebie, jeśli siły oporu ruchu
na każdy wózek wynoszą 10N???

1

Odpowiedzi

2009-11-27T15:59:56+01:00
Esprezyny zamienia sie na energie kin wozkow = 2 mv2/2 /2 poniewaz sa 2 wozki/
czyli Es = 2 mv2/2 skad Energia kin 1 wozka = Es/2 =5J

odleglosc dokad odjada wozki od siebie:
F= T= 10N /sila oporow/ natomiast F = Ekin wozka /S - droga wozka
zatem:
10N = 5J/S skad S = 5/10 = 1/2m
kazdy wozek odjedzie na 1/2 metra wiec wzgledem siebie maja 1/2 + 1/2 = 1m

2 3 2