Turysta którego masa wraz z plecakiem wynosi m-80kgchce wejść na pagórek po oblodzonym zboczu nachylonym do poziomu po kątem a=15 stopni. Współczynnik tarcia statycznego między podeszwami jego butów a zboczem wynosi fs=0,3. Zbadaj czy turysta wchodząc po zboczu i chcąc zwiększyć nieco szybkość może pobiec z przyspieszeniem o wartości a=0,5m/s^2

1

Odpowiedzi

2009-11-27T14:14:57+01:00
Aby turysta mógł odpychać się od podłoża, tarcie musi równoważyć siłę, z jaką na nie działa.
a) tarcie musi zrównoważyć składową ciężaru równoległą do stoku
b) tarcie oprócz tej składowej (z pkt. a) musi zrównoważyć jeszcze siłę nadającą przyspieszenie
c) jak w punkcie a), podstaw maksymalne tarcie i wyznacz kąt
1 1 1