Pocisk o masie 6g przed uderzeniem w ziemny nasyp na strzelnicy poruszał się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasypie na głębokość 0,5m. Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? Ile wynosił czas zagłębiania się pocisku w nasyp?

1

Odpowiedzi

2009-05-24T16:50:33+02:00
S=1,5m
m=0,006kg
v=500m/s

F=m*a
v=a*t
s=a*t^2/2

at=500
1/2=at^2/2 /*2

at=500
1=500*t

t=1/500 sekundy
a=250000 m/s

F=250000*0,006=1500N