Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T09:12:48+01:00


-osoba władcy jest całkowicie utożsamiana z państwem.
-włądza króla była nieograniczona
-centralizacja władzy
-podporządkowanie kościoła państwu
-odsunięcie reprezentacji stanów od decyzji politycznych
-rozwój zawodowego wojska
-rozwój systemu skarbowo-podatkowego
-rozwój administracji królewskiej zależnej od monarchy
-władza jest suwerenna na arenie wewnętrznej
32 3 32
2009-11-27T09:15:36+01:00
Cech można wymienić wiele. Jednymi z głównych są: nieograniczona władza którą sprawuje król, występuje zjawisko centralizacji władzy, władce całkowicie utożsamia się z państwem ("państwo to ja", jak mawiał Ludwik XIV).

Można dodać mniej ważne cechy: rozwój wojska o charakterze zawodowym oraz systemu skarbowo-podatkowego, podporządkowanie kościoła państwu.
16 4 16