Odpowiedzi

2009-11-27T09:12:30+01:00
1 l= sqrt(P/<pi>) * 2<pi>
l = sqrt(9/16) * 2<pi>
l = 3/4 * 2 <pi> = 1,5<pi>

2 P = <pi>r^2 = 12^2 <pi> = 144 <pi> cm^2
2009-11-27T09:24:12+01:00
1. Obwód koła
o polu równym 9/16π wynosi

Obw=2πr

P=πr²
P=9/16 π
πr²=9/16 π /:π
r²=9/16
r=3/4
Obw=2πr=2π * 3/4=3/2π

2.Pizza ma śrdnicę 30cm, ale serem pokryta jest tylko środkowa jej częśc o promieniu 12cm . Serem pokryta jest :

d=30cm
d=2r₁
2r₁=30 /:2
r₁=15cm
P₁=πr₁²
P₁=π*15²=225π - powierzchnia całej pizzy

r₂=12cm
P₂=πr₂²
P₂=π*12²
P₂=144π - powierzchnia sera

P₂/P₁=144π/225π=16/25=64/100=64% powierzchni pizzy
5 2 5