1.* Oblicz, ile:
a) cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia pięciu cząsteczek fulerenu C60 (futobolanu).
b) gramów tlenu potrzeba do spalenia dwóch cząsteczek fulerenu C60 (futobolanu)
2. Uzupełnij zdania.
Węgiel w przyrodzie występuje w postaci wolnej, np. .............. , ............... i .................. . Związki chemiczne, z których skład wchodzi węgiel, to związki nieorganiczne i .................. .
Wśród związków nieorganicznych zawierających węgiel można wyróżnić tlenki:
...................... , ....................; kwas ................... i sole, np. ......................................................................................
W każdym związku organicznym występują pierwiastki chemiczne: ................ i .................... Niektóre związki organiczne zawierają też inne pierwiastki, np..................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T14:29:33+01:00
Zad1.a
5 czasteczek x cząsteczek
C60 + 60 O2 ----------> 60 CO2
6,02 *10 do patęgi 23 60 * 6,02 * 10 do potęgi 23

x = 60 *6,02 *10 do pot. 23 * 5 cząsteczek : 2 * 6,02 * 10 do potęgi 23= 300 cząsteczek
Odp: Aby spalić 5 cz fulerenu C 60 poterzeba 300 cząsteczek tlenu

b) 2 cząsteczki x gram
2C60 + 120 O2 -------------> 120 O2
2 * 6,02 * 10 do potęgi 23 3840 g

x= 3840g * 2 cząsteczki : 2 * 6,02 * 10 do potęgi 23 = 6,4 * 10 do potęgi -21g

Węgiel w przyrodzie występuje w postaci wolnej
, np. wegiel kamienny, antercyt i torf . Związki chemiczne, z których skład wchodzi węgiel, to związki nieorganiczne i organiczne .
Wśród związków nieorganicznych zawierających węgiel można wyróżnić tlenki:
CO , CO2 ; kwas Wglowy i sole, np. CaCO3, MgCO3, LiCO3
W każdym związku organicznym występują pierwiastki chemiczne: C i H Niektóre związki organiczne zawierają też inne pierwiastki, np O, P, S

16 4 16