1.Aby opróżni zbioirnik,planuje się wywiercic w jego dnie okrągłe otwory.
Który z poniższych zestawów otwórów pozwoli opróżnic zbiornik najszybciej?
A. 5 otworów o średnicy 4cm
B. 4 otwory o średnicy 5cm
C. 3 otwory o średnicy 6cm
D. 1 otwór o średnicy 10cm.
(z obliczeniami)

2.pole zacieniowanego obszaru jest równe 9π.Zatem długośc zaznaczonego łuku wynosi:
(dokładne obliczenia)

1

Odpowiedzi

2009-11-27T10:27:39+01:00
Zad.1
Pole pow. otworow
Pp=Pi*r^2
a=12,56
b= 19,625
c=28,26
d= 78,5

Calkowite pole powierzchni
Cpp=a (b,c,d)*ilosc otworow
A) 62,8
B) 78,5
C) 84,78
D) 78,5
Odp.C
4 3 4