Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T09:55:46+01:00
- 28 września podpisany został przez ZSRR i III Rzeszę układ dotyczący podziału ziem polskich
- 28 września zawarty został układ sojuszniczy pomiędzy ZSRR i Estonią, 5 października z Łotwą, a 10 października z Litwą
- 5 października władze moskiewskie zaproponowały Finlandii rozmowy o wymianie terytoriów
- Rząd w Moskwie podjął decyzję o wyegzekwowaniu siłą swoich roszczeń, mimo obowiązującego od 1932 roku paktu o nieagresji pomiędzy obu państwami. Winą za konflikt postanowiono obarczyć Finlandię
- 30 listopada 1939 roku oddziały armii czerwonej, stacjonujące w Leningradzie naruszyły granice z Finlandią.
- 2 grudnia rząd fiński zwrócił się do Ligi Narodów ze skargą na ZSRR; powstała specjalna komisja fińska, ZSRR został oskarżony o dokonanie agresji i 14 grudnia wykluczony z Ligi.
- w lutym, 1940 roku Armia Czerwona przełamała linię Mannerheima, w marcu, po lodzie przeszła zatokę Fińską, zajęła Wyborg i skierowała się na Helsinki.
- W marcu 1940 roku zatopionych zostało 23 okręty brytyjskie,w sumie 357 okrętów, przy stratach niemieckich - 26 łodzi podwodnych, 3 pancerniki. Blokada wokół wysp brytyjskich zakończyła się jednak niepowodzeniem. Niemcy zrozumieli także, że dla prowadzenia dalszej wojny z Wielką Brytanią konieczne jest opanowanie Skandynawii, by tam stworzyć bazy wypadowe. Dania bowiem utrudniała przepływ z Bałtyku na morze Północne, a Norwegia była obszarem wyraźnie strategicznym
- Jesienią 1939 roku republikom bałtyckim narzucone zostały układy sojusznicze. Na podstawie tych układów armia czerwona miała prawo wkroczenia na terytorium republik. 14 czerwca 1940 roku Moskwa oskarżyła władze republik bałtyckich o łamanie układów, o uleganie wpływom imperializmu brytyjskiego i tworzą blok antyradziecki.
-Litwa, Łotwa i Estonia zwróciły się z prośbą do Moskwy o włączenie do ZSRR. W 3 sierpnia 1940 roku Rada Najwyższa ZSRR pozytywnie rozpatrzyła prośby republik bałtyckich.
- 26 czerwca 1940 roku Wiaczesław Mołotow zażądał od Rumunii w formie ultimatum przekazania Besarabii i północnej Bukowiny jako historycznie rosyjskich i niesłusznie zagarniętych przez Rumunię w 1918 roku
- Besarabia została włączona do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. ZSRR na drodze wojny, szantażu uzyskał 5 nowych republik - karelsko - fińską, litewską, estońską, łotewską, mołdawską.
1 5 1
2009-11-27T10:14:07+01:00
1. Atak na Polskę
2. Katyń
3. współpraca z Niemcami
4. zabory