Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T10:03:47+01:00
Objętość stropu w m3
V = a*b*c, gdzie a,b,c to długości krawędzi prostopadłościanu
V = 12*6*(20/100)= 14,40 m3 betonu
Gęstość to stosunek masy do objętości: d = m/V
Obliczamy z tego wzoru masę betonu: m = d*V
m = 2400 kg/m3 * 14,4 m3 = 34560 kg = 34,56 tony
ze wzoru na siłę ciężkości F = m*g (m - masa ciała, g - przyspieszenie ziemskie , 9,81 m/s2)
F = 34560 kg * 9,81 m/s2 = 339033,6 N = 339,034 kN
1 5 1
2009-11-27T10:50:16+01:00
Objętość stropu
V=0,2*12*6=14,4 m3
ciężar=14,4*2400=34560kg
1 5 1