Odpowiedzi

2009-11-27T12:15:13+01:00
Zad 25
R₁ = 5Ω
R₂ = 10Ω
R₃ = 20Ω
R₄ = 4Ω
U = 24V
Rz₁ = R₁ + R₂ = 5 + 10 = 15Ω
Rz₂ = R₃ + R₄ = 20 + 4 = 24Ω
a
Rz = Rz₁Rz₂/Rz₁ + Rz₂ = 15 razy 24 dzielone przez 15 + 24 =
= 360/39 = 9,23Ω
I - prąd w obwodzie = U/Rz = 24/9,23 = 2,6A
b
I₁ = U/Rz₁ = 24/15 = 1,6A - taki prąd płynie przez R₁ i R₂
I₂ = U/Rz₂ = 24/24 = 1A - taki prąd płynie przez R₃ i R₄
c
ΔU₁ = IR₁ =1,6 razy 5 = 8V
ΔU₂ = IR₂ = 1,6 razy 10 = 16V
ΔU₃ = IR₃ = 1 razy 20 = 20V
ΔU₄ = IR₄ = 1 razy 4 = 4V
d
pkt A = 24V - 8V = 16V
pkt B = 24V - 20V = 4V
pkt AB = 16V - 4V = 12V
e
I₁ = U/Rz₁ = 48/15 = 3,2A
I₂ = U/Rz₂ = 48/24 = 2A
ΔU₁ = IR₁ = 3,2 razy 5 = 16V
ΔU₃ = IR₃ = 2 razy 20 = 40V
pkt A = 48V - 16V = 32V
pkt B = 48V - 40V = 8V
pktAB = 32V - 8V = 24V
napięcie w pkt AB wzrośnie dwukrotnie
zad 13
1 przypadek
Robc = 10Ω
Rz₂ = R₂Robc/R₂ + Robc = 82 razy 10/82 + 10 = 820/92 = 8,9Ω
Rz = Rz₂ + R₁ = 8,9 + 47 = 55,9Ω
I = U/Rz = 24/55,9 = 0,43A
ΔU₁ = IR₁ = 0,43 razy 47 = 20,21V
U - napięcie na oporniku Robc = 24V - 20,21V = 3,79V
Iobc = U/Robc = 3,79/10 = 0,379A
ΔUobc = IRobc = 0,379 razy 10 = 3,79
2 przypadek
Rz₂ = R₂Robc/R₂ + Robc = 8200/182 = 45,05Ω
Rz = Rz₂ + R₁ = 45,05 + 47 = 92,5Ω
I = U/Rz = 24/92,5 = 0,26A
ΔU₁ = IR₁ = 0,26 razy 47 = 12,22V
U - napięcie na Robc = 24V - 12,22V = 11,78V
Iobc = U/Robc = 11,78/100 = 0,1178A
ΔUobc = IRobc = 0,1178 razy 100 = 11,78V
przypadek 3
Rz₂ = R₂Robc/R₂ + Robc = 67240/902 = 74,5Ω
Rz = Rz₂ + R₁ = 74,5 + 47 = 121,5Ω
I = U/Rz = 24/121,5 = 0,2A
ΔU₁ = IR₁ = 0,2 razy 47 = 9,4V
U - napięcie na oporniku Robc = 24V - 9,4V = 14,6V
Iobc = U/Robc = 14,6/820 = 0,018A
ΔUobc = IobcRobc = 0,018 razy 820 = 14,6V
2009-11-27T12:14:57+01:00
Zad.1
1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4
lub
R12=R1+R2=5+10=15
R34=20+4=24
)
Rz=R12*34/R12+R34=1,66 Ohma

I=U/Rz=24/1,66=14,45

c)
U1=U2=U3=U4=U=24 V

b)
I1=U1/R1, I2=U2/R2; I3=U3/R3; I4

I1=24/5=4,8 A
I2=24/10=2,4 A
I3=24/20=1,2 A
I3=24/4=6 A

Sprawdzamy prady z I Prawa Kirchoffa
I1+I2+I3+I4-I=0
4,8+2,4+1,2+6-14,45=14,4-14,45= w przyblizeniu 0 (wynika to z zaokraglenia danych z powyzszych obliczen)


Zad.2
R1=47 Ohm
R2=82 Ohm
Robc=10 Ohm; 100 Ohm; 820 Ohm
Uwe=24 V

Obliczamy Rz dla R2i Robc
RZ=R2*Robc/R2+Robc=820/92=8,91 Ohma

Teraz podstawiamy do wzoru


Iobc=Uwe/R1+Rz=24/55,91=0,429 A
Uobc=I*Rz=0,434*8,91=3,825 V

analogicznie postepujemy dla R=100 Ohm i R=820 Ohm i otrzymujemy:
dla Robc 100 Ohm
I=0,26A
Uwy=I*Rz=0,26*=45,04 =11,746

Dla Robc=820 Ohm
I=0,197 A
U=I*Rz=0,197*74,54=14,719 V