Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T11:24:00+01:00
Program zadanie;

var
a,b,c,d :integer;

begin
write('Podaj A: ");
readln(a);
write('Podaj B: ");
readln(b);
write('Podaj C: ");
readln(c);

if(c>b) then
begin;
d:=c; c:=b; b:=d;
end;

if(b>a) then
begin;
d:=a; a:=b; b:=d;
end;

if(c>a) then
begin;
d:=a; a:=c; c:=d;
end;

writeln('Najwieksza liczba: ',a);
writeln('Najmniejza liczba: ',c);
writeln('Liczby rosnaco: ',c,' ',b,' ',a);
readln;
end.
2009-11-27T11:34:06+01:00
Program ABC;
uses crt;
var A,B,C:integer;
begin
clrscr;
writeln('wprowadz pierwszą liczbę');
readln(A);
writeln('wprowadz drugą liczbę');
readln(B);
writeln('wprowadz trzecią liczbę');
readln(C);
if (A <B) and (A<C) then
writeln('Najmniejsze jest:',A);
if (B <A) and (B<C) then
writeln('Najmniejsze jest:',B);
if (C<A) and (C<B)then
writeln('Najmniejsze jest:',C);
readln;
end.To ma byc tak mniej więcej.

1 1 1