Odpowiedzi

2009-11-27T10:51:36+01:00
2009-11-27T11:02:33+01:00
W roku 1517 przeciw odpustom wystąpił Marcin Luter - zakonnik i profesor uniwersytetu w Wittenberdze nad Łabą, ogłaszając 95 tez przeciwko sprzedaży odpustów.Wkrótce Niemcy podzieliły się na zwolenników i przeciwników jego nauk. Luter potępiony przez papieża wystąpił z zakonu i dał początek odrębnemu Kościołowi, zwanemu luterańskim, a cały ruch nazwano reformacją. Nowe wyzwanie nazwano protestanckim,a wyznawców protestantami. W krótkim czasie po wystąpieniu Lutra powstał jeszcze jeden odłam, założony w Szwajcarii przez Ulricha Zwingliego. Zwingli, bardziej radykalny zniósł odprawianie mszy, ograniczył liczbę sakramentów do dwóch, usunął obrazy i ołtarze z kościołów. Jedyną formą kultu miało być czytanie Pisma Świętego i udzielanie komunii. Już po śmierci Ulricha przybył ł do Genewy, uchodzący z Francji przed prześladowaniami Jan Kalwin. Początkowo zamierzał tylko krzewić nauki poprzednika, ale załozył w Genewie odrębna gminę wyznaniową. Idee reformacji szybko przenikały również do polski. Wśród szlachty popularny był kalwinizm, rozwijał się przede wszystkim w Małopolsce i na Litwie. Popularność reformacji w Polsce doprowadziła do uchwalenia w 1573 aktu konfederacji warszawskiej.