Odpowiedzi

2009-11-27T11:28:11+01:00
Aby to zadanie obliczyc korzystamy ze wzoru f= T/N, gdzie
f to współczynnik tarcia oraz ze wzoru N = P = m . g

T = 300 N (siła tarcia posuwistego)
N = 120 N (siła dociskająca powierzchnię)
m= 98 kg
g=10m/s2

f1= 300/ 98 * 10 = 0,3
współczynnik tarcia dynamicznego wynosi 0,3 (jest to liczba niemianowana, czyli jej jednostka jest równa 1).

f2= 120/ 98 * 10 = 0,1
współczynnik tarcia statycznego wynosi 0,1 (jest to liczba niemianowana, czyli jej jednostka jest równa 1).


2009-11-27T11:52:12+01:00
Dane: Szukane: Wzór
Tg=300N(wart. granicznej siły tarcia)f=? T=f*N
T=150N
m=98kg
g=10m/s^2

Obliczenia:
N=m*g=98*10=980N

f=Tg/N=300/980
Współczynnik tarcia statycznego wynosi 15/49.

f=T/N=15/98
Współczynnik tarcia dynamicznego wynosi 15/98.