1. Oblicz, ile moli cząsteczek H2O zawarte jest w 90 g lodu.
2. Oblicz, gdzie znajduje się więcej moli cząsteczek:
-w 64 g cząsteczkowego tlenu;
-w 56 g cząsteczkowego azotu.
3. Oblicz, ile atomów wapnia znajduje się w 112 g tlenku wapnia.
4. Oblicz, ile cząsteczek chloru znajduje się w 33,6 dm3 tego gazu (w warunkach normalnych).
5. Napisz, która z próbek zawiera większą liczbę atomów:
-mol tlenku sodu;
-mol tlenku magnezu.
Do każdego zadania potrzebne są obliczenia oraz dane, szukane, wzór i odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-05-25T00:28:19+02:00
1. jedna cząsteczka H2O = 18g
na zasadzie proporcji rozw. zadanie

18g - 1 mol wody
90g - x moli

x= 5moli wody

2.tlenu mamy

6,02*10 do potegi-23 moli cząsteczek - 32g O2 (jeden mol)
x - 64g O2

x=12,04*10 do potęgi-23 moli cząsteczek tlenu

to samo robimy z azoem, czyli ukladamy proporcje
6,02*19 do potegi -23 moli czast N2 - 28g N2 (jeden mol)
x - 56g N2

x= 12,04*10-23 potegi moli czast azotu

odp. obydwu przypadkach znajduje sie taka sama ilosc moli czasteczek gazu.

3. Oblicz, ile atomów wapnia znajduje się w 112 g tlenku wapnia.

CaO wzór
masa jego wynosi 40+16=56g

w 112 g caO znajduje sie 80g wapnia.

6,02*10-23 potegi atomów ca - 40g Ca
x atomów Ca - 80g Ca

x= 12,04*10-23 potegi atomów Ca znajduje sie w próbce

4. Oblicz, ile cząsteczek chloru znajduje się w 33,6 dm3 tego gazu (w warunkach normalnych).

33,6dm3 - x moli Cl2
22,4dm3 - 1 mol Cl2

x=1,5 mola Cl2

6,02*10-23 potegi cząsteczek Cl2 - 1 mol Cl2
x -1,5 mola Cl2

x=9,03*10-23 potegi czasteczek Cl2 znajduje sie w próbce.

5. Napisz, która z próbek zawiera większą liczbę atomów:
-mol tlenku sodu;
-mol tlenku magnezu.
Do każdego zadania potrzebne są obliczenia oraz dane, szukane, wzór i odpowiedź.


Na2O składa się z trzech atomów
MgO składa sie z dwóch atomów

Dane:
odczytujemy z układu kresowego Mendelejewa
masa Na2O (1 mol)
masa MgO (1 mol)

Szukane:
liczba atomów w tlenku sodu i tlenku magnezu (wykorzystujemy znajomość liczby Avogadra)

Na2O
3*6,02*10-23 atomów w jedym molu Na2O = 18,06 moli atomów
MgO
2*6,02*10-23 atomów w jedym molu MgO = 12,04 moli atomów

wieksza liczbe atomów zawiera MgO (wystepuje tu potega ujemna dlatego mniejsza liczba jest tak naprawde liczba wieksza).

Pozdrawiam i powodzenia z chemią, KM
1 1 1