Wykonaj równania reakcji strąceniowych:

NaSO₃ + ZnCl₂ -->
K₃PO₄ + NiCl₂ -->
MgBr₂ + MnSO₄ -->
Ca(NO₃)₂ + K₂SO₄ -->
K₂SiO₃ + FeCl₂ -->
BaBr₂ + AgNO₃ -->
(NH₄)₂CO₃ + MgCl₂ -->
Zn (NO₃)₂ + SnCl₂ -->
Mg(NO₃)₂ + Na₂CO₃ -->
SnSO₄ + AgF -->
Al(NO₃)₃ + K₂CrO₂ -->

Z góry bardzo dziękuję za pomoc;)

1

Odpowiedzi

2009-05-24T17:20:14+02:00
2NaSO₃ + ZnCl₂ --> 2NaCl + ZnSO₃ (słabo rozpuszczalna)
2K₃PO₄ + 3NiCl₂ --> 6KCl + Ni₃(PO₄)₂ (wytrąca się zielony osad)
MgBr₂ + MnSO₄ --> MgSO₄ + MnBr₂
Ca(NO₃)₂ + K₂SO₄ --> CaSO₄ + 2KNO₃
K₂SiO₃ + FeCl₂ --> 2KCl + FeSiO₃ (osad ciemno zielony)
BaBr₂ + 2AgNO₃ --> Ba(NO₃)₂ + 2AgBr (osad)
(NH₄)₂CO₃ + MgCl₂ -->2 NH₄Cl + MgCO₃
Zn (NO₃)₂ + SnCl₂ --> ZnCl₂ + Sn(NO₃)₂
Mg(NO₃)₂ + Na₂CO₃ --> MgCO₃ + 2NaNO₃
SnSO₄ + 2AgF --> SnF₂ + Ag₂SO₄
2Al(NO₃)₃ + 3K₂CrO₂ --> Al₂(CrO₂)₃(osad) + 6KNO₃