Odpowiedzi

2009-11-27T12:20:34+01:00
1.M. naramienny (m.deltoideus)
Pp- koniec barkowy obojczyka, wyrostke barkowy łopatki oraz dolny brzeg grzebienia łopatki
Pk- guzowatość naramienna k.ramiennej
Cz- Cz. Obojczykowa-obraca ramię do wew. Przywodzi do przodu, zgina
Cz.Grzebieniowa- obraca ramię na zew. przywodzi do tyłu, prostuje
Cz-Barkowa- odwodzi ramię do poziomu

M.dwugłowy ramienia(m.biceps brachii)
Pp-Głowa długa-guzek nadpanewkowy łopatki; głowa krótka-wyrostek kruczy łopatki
Pk-Guzowatość k.promeniowej,powięź przedramienia poprzez rozcięgno m.dwugłowego
Lub odchodzi od wyrostka kruczego łopatki
Cz-Zgina i odwraca przedramię; zgina ramię głowa długa odwodzi ramię,nawraca krótka-przywodzi
M.kruczo-ramienny(coracobrachialis)

Pp-Wyrostek kruczy łopatki
Pk-Powierzchnia przyśrodkowa trzonu k.ramiennej(w połowie długość k.ramiennej)
Cz-Zgina i przywodzi ramię.W zależności od położenia ramienia skręca je nieznacznie do wew lun na zew.

M.trójgłowy ramienia(triceps brachii)
Pp-Głowa długa-guzek podpanewkowy łopatki; głowa boczna- górna część tylnej powierzchni trzonu k.ramiennej; głowa przyśrodkowa-dolna część tylnej powierzchni trzonu k.ramiennej
Pk-Tylna powierzchnia wyrostka łokciowego łokciowego.łokciowej
Cz-Prostuje w stawie łokciowym. Głowa długa przywodzi ramię, prostuje ramię w stawie ramiennym

-M.zginacz promieniowy nadgarstka(m.flexior karpi radialis)
Pp-Nadkłykieć przyśrodkowy k.ramiennej
Pk-podstawa II i III k.śródręcza
Cz-Zgina i nawraca przedramię,zgina i odwodzi rękę
1 3 1