Wypisz wszystkie środki poetyckie z danego opisu przyrody pochodzącego z ,,Pana Tadeusza" A. Mickiewicza

U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków!

Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!

Bo każda chmura inna: na przykład jesienna

Pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna

I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi

Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;

Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci,

Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci,

Szum wielki słychać wkoło. Nawet te codzienne,

Patrzcie Państwo, te białe chmurki, jak odmienne!

Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi,

A z tyłu wiatr jak sokoł do kupy je pędzi;

Ściskają się, grubieją, rosną, nowe dziwy!

Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy,

Wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie

Przelatują jak tabun rumaków po stepie:

Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się - nagle

Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle,

Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie

Cicho, z wolna, po niebios błękitnej równinie!"


np. Krągła - epitet

1

Odpowiedzi

2009-11-27T16:34:51+01:00
Ileż to widoków!-wykrzyknienie
leż scen i obrazów z samej gry obłoków!-wykrzyknienie
każda chmura-epitet
samej gry-epitet
Pełźnie jak żółw leniwa,-porównanie
ulewą brzemienna-metafora
długie smugi-epitet
Jak rozwite warkocze-porównanie
Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci,-porównanie
Krągła, ciemnobłękitna-epitet
codzienne,-epitet
białe chmurki-epitet
te białe chmurki, jak odmienne!-porównanie/wykrzyknienie
Patrzcie Państwo,-apostrofa
dzikich gęsi-epitet
A z tyłu wiatr jak sokoł do kupy je pędzi;-porównanie
Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy,-metafora
Wysuwają nóg rzędy-metafora
Przelatują jak tabun rumaków po stepie:-porównanie
Wszystkie białe jak srebro,-porównanie
Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie-metafora
Cicho, z wolna, po niebios błękitnej równinie!"-metafora
7 4 7