Z ośmiu jednakowych sześcianów o krawędzi długości 1cm budujemy prostopadłościan.Można w ten sposób zbudować 3 różne prostopadłościany.Który z nich ma najmniejsze,a który największe pole powierzchni? Do dzisiaj do 19 proszę

1

Odpowiedzi

2009-05-24T18:08:19+02:00
Prostopadłoscian o wym. 8x1x1 pole pow = 34cm kw
prostopadłoscian o wym. 2x2x2 pole pow =24 cm kw
prostopadłościan o wym. 1x2x8 pole pow = 28 cm kw
1 5 1