1.odszukaj w tablicy układu okresowego pierwiastków chemicznych wapń i ustal:całkowitą liczbę elektronów, liczbę elektronów walencyjnych, liczbę powłok elektronowych.
2.podac stosunek atomowy i masowy pierwiastków wody.
3. oblicz jaką wartoś w waunkmuje 0,9 g tlenku siarki(VI) SO3 (3 mała)
4. NO3-; Br2; He co to są atomy jony czy cząsteczki
proszę o pomoc jak najszybciej

1

Odpowiedzi

2011-08-24T22:31:11+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
liczba elektronów ---- 20
liczba elektronów walenc. ---- 2
liczba powłok elektronowych ----4

2) mH2O=2u+16u=18u
stosunek atomowy H : O = 2 : 1
stosunek masowy H : O = 1 : 8

3) mSO3=80u
80g SO3 ------ 22,4dm3
0,9g SO3 --------xdm3
x = 0,25dm3

4)
NO3- : jon
Br2 : cząsteczka
He : atom