Prosiłabym o zrobienie wszystkich zadań, jeśli nie, zgłaszam spam.
Oczywiście wszystkie potrzebne obliczenia.

1. (załącznik)

2. Za 1 kg jabłek, 1 kg śliwek i 1 kg pomidorów zapłacono razem 40 zł, a za 2 kg jabłek, 1 kg śliwek i 1 kg pomidorów zapłacono 52 zł. Ile kosztuje 1 kg jabłek, ile 1 kg śliwek, a ile 1 kg pomidorów, wiedząc, że kg śliwek jest droższy od kg pomidorów o 6 zł?

3. Ślimak wspina się na pionowy słup. W ciągu dnia pokonuje drogę długości 4 metry. Natomiast w ciągu nocy obniża swoje położenie o 3 metry. Po ilu dniach ślimak osiągnie wierzchołek dziesięciometrowego słupa?

4. Gospodarz miał 15 kur, które zjadły worek pszenicy w ciągu 30 dni. Pewnego dnia lis porwał 5 kur. Na ile dni wystarczy treaz worek pszenicy?


5. (załącznik)

1) Przykład liczby nieparzystej.
2) Starożytny mędrzec, który za pomocą cienia potrafił wyznaczyć wysokość piramidy.
3) Długość dwóch promieni.
4) Liczby, które można przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych.
5) Nie może być w mianowniku.
6) Równanie mające nieskończenie wiele rozwiązań.
7) Wynik mnożenia.
8) Równość dwóch ilorazów.
9) Wynik odejmowania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T16:48:29+01:00
Zad 1.
0,05-[(2,8-1,9):3,75]/[(19/6-(-5/4))*2,4-5,8] = 0,05-[0,24]/[(38/12+15/12)*2,4-5,8] = 0,05-[0,24]/[(53/12)*12/5-5,8] = 0,05-[0,24]/[(10,6-5,8] = 0,05 - [0,24]/[4,8] = 0,05 - 0,05 = 0

Zad 2.
x - jabłka
y - śliwki
z - pomidory

x+y+z=40
2x+y+z=52

x=52-40=12
y+z+6
12+z+6+z=40
2z=40-12-6
2z=22 /:2
z=11
y=11+6=17
Odp: Jabłka kosztują 12zł, śliwki 17zł, a pomidory 11zł.

Zad 4.
15 kur – 30 dni
15-5=10 kur
5 – 3*30=90 dni
10 – 3*20=45 dni
Nie bardzo wiem z jakiego to jest działu zadanie, jaką metodą rozwiązać, ale wynik jest raczej dobry

Zad 5.
1) Przykład liczby nieparzystej.
jeden
2) Starożytny mędrzec, który za pomocą cienia potrafił wyznaczyć wysokość piramidy.
Tales
3) Długość dwóch promieni.
Średnica
4) Liczby, które można przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych.
złożone
5) Nie może być w mianowniku.
zero
6) Równanie mające nieskończenie wiele rozwiązań.
tożsamościowe
7) Wynik mnożenia.
iloczyn
8) Równość dwóch ilorazów.
proporcja
9) Wynik odejmowania.
różnica