Odpowiedzi

2009-11-27T12:39:26+01:00
Zanieczyszczenie terenu zbyt duze zapracowanie malo odpoczynku
2009-11-27T13:00:06+01:00
Ludność Polski jest rozmieszczona nierównomiernie. Przyczyną tego są zarówno czynniki przyrodnicze jak i pozaprzyrodnicze. Przykładowo przyczyny ekonomiczne doprowadziły do dużej koncentracji ludności w regionach wysoko uprzemysłowionych, w dużych miastach. Natomiast najsłabiej zaludnione są tereny o niekorzystnych warunkach naturalnych, takie jak obszary wysokogórskie czy bagniste. Małą gęstość zaludnienia charakteryzują się obszary słabo uprzemysłowione.
2009-11-27T16:40:57+01:00
Ze względu na gęstość zaludnienia Polska plasuje się w grupie średnio zaludnionych państw europejskich.Na 1 km2 powierzchni mieszkają 124 osoby;w miastach około 1105,na terenach wiejskich 50.Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne .Największa gęstość cechuje obszary silnie uprzemysłowione,zwłaszcza województwa śląskie i małopolskie.Najmniejszą gęstość zaludnienia mają województwa z dużą powierzchnią lasów i rolnicze;warmińsko-mazurskie,zachodniopomorskie ,podlaskie i lubuskie