Podane reformy :

K. pozbawienie szlachty gołoty prawa głosu
L. potwierdzenie praw kardynalnych
M. głosowanie większością głosów w sprawach skarbowych i ekonomicznych
N. wprowadzenie cła generalnego
O. powołanie komisji edukacji narodowej
P. uchwalenie prawa nabywanie prawa przez mieszczan
R. zreorganizowanie armii liczącej 30 tys. żołnierzy
S. utworzenie rady nieustającej
T. ograniczenie kompetencji podskarbich i hetmanów

Przyporządkuj do właściwego sejmu, podczas którego zostały uchwalone.Wpisz tylko oznaczenia literowa

SEJM KONWOKACYJNY 1764 r

SEJM ROZBIOROWY 1773 r

SEJM WIELKI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-25T10:41:29+02:00
SEJM KONWOKACYJNY 1764 r: N, T, M

SEJM ROZBIOROWY 1773 r: S, O, P,

SEJM WIELKI: K, L, R
2 4 2