BARDZO WAS PROSZE O ZROBIENIE TEGO POTRZEBUJE TO NA DZIS WIECZÓR DAŁABYM NAWET MILION PUNKTÓW ALE OD NIEDAWNA MAM KĄTO I MAM TYLKO TYLE CO DAJE ZA WYKONANIE TEGO.. Z GÓRY DZIĘKUJE

1. Zapisz funkcję
a) f(x)=x²-8x+15
b) f(x)=-3x-6x-15
a) w postaci kanonicznej
b) w postaci iloczynowej

2. Naszkicuj wykres funkcji:
a) f(x)=-2(x+3)²+5
b) f(x)=3(x-4)²-6
c) f(x)=(x-4)²-4

3. Wyznacz współrzędne parabol z zad 2

4. Wykorzystując wykresy parabol, a zwłaszcza wierzchołek podaj zbiory wartosci funkcji:
a) f(x)=x²-6x+9
b) f(x)=-x²+4x-5
c) f(x)=3x²-2x+1

5. Wyznacz miejsca zerowe funkcji:
a) f(x)=6x²-17x+12
b) f(x)=-x²-2x+15
c) f(x)=x²-9x+14

6. Rozwiąż równania kwadratowe
a) 3x²-9x=0
b) 5x²=15x
c) 2x²-18=0
d) 2x²+3x-2=0
e) 3x²-12x+12=0
f) 2x²-5x+7=0

7. Rozwiąż nierównosci kwadratowe w oparciu o wykresy
a) 2x²-6x≥0
b) 3x²>8x
c) -2x²+8≤0
d) 3x²+14x-5>0
e) -x²-7x≥0

8. W oparciu o wykres paraboli podaj przedziały w których one rosną
a) f(x)=x²-5x+4
b) f(x)=-x²-2x+8

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T13:51:06+01:00