Odpowiedzi

2009-11-27T13:08:02+01:00
Est około 90 gatunków antylop w około 30 rodzajach, z których około 15 jest zagrożonych. Obejmują:
Adaks (Addax nasomaculatus) - afrykańska antylopa pustynna z rodziny krętorogich. Zamieszkuje Saharę od Mauretanii do Sudanu. Obecnie adaks należy do najrzadszych antylop.
Bawolec (Alcelaphus buselaphus) - duża antylopa z rodziny krętorogich. Występuje w Afryce środkowej i południowej, na sawannach i stepach, na terenach równinnych i górzystych.
Bejsa (Oryx gazella beisa) - duża antylopa z rodziny krętorogich, podgatunek oryksa. Zamieszkuje górzyste tereny Afryki Wschodniej.
Bongo (Tragelaphus euryceros) - antylopa z rodziny pustorożców, o ubarwieniu rdzawobrązowym z poprzecznymi, białymi pręgami, z mocnymi, lirowato wygiętymi rogami występującymi u obu płci. Zamieszkuje środkowoafrykańskie lasy i stoki gór.
Garna (Antilope cervicapra) - niewielka antylopa z rodziny pustorożców, zaliczana do gazel, bardzo szybka i zwinna, o rogach prostych, lekko śrubowatych, występujących tylko u samców. Zamieszkuje otwarte tereny wschodniej części Indii.
Gazela - rodzaj zwierząt z rodziny pustorożców, bardzo zwinne i szybkie, wyróżnione w grupie antylop ze względu na małe rozmiary, smukłą, delikatną budowę. Zamieszkują pustynie i stepy Afryki i Azji.
Gnu pręgowane (Connochaetes taurinus) - antylopa o głowie podobnej do krowiej, z tułowia, grzywy i ogona — do konia. Żyje na równinach południowej i wschodniej Afryki.
Eland (Taurotragus oryx) - zwierzę z rodziny krętorogich, największa z antylop, ubarwienie brunatno-rude z poprzecznymi białymi paskami. Występuje w równikowej i południowej Afryce.
Kama (Alcelaphus buselaphus caama) - zwierzę z rodziny krętorogich, podgatunek antylopy krowiej występujący w południowej Afryce w rezerwatach.
Kudu wielkie (Tragelaphus strepsiceros) - antylopa o płowym umaszczeniu, z kilkoma poprzecznymi, białymi pręgami; samiec ma długie, kręcone rogi. Zamieszkuje stepy Afryki wschodniej, w dużym stopniu wytępiona.
Niala grzywiasta (Tragelaphus angasii) - antylopa występująca w południowej Afryce, słowo „grzywiasta” w nazwie gatunku pochodzi od długich włosów, które można zaobserwować na szyi i brzuchu samca.
Nilgau (Boselaphus tragocamelus) - największa antylopa azjatycka zamieszkująca subkontynent indyjski.
Springbok (Antidorcas marsupialis) - mała (75 cm w kłębie), brązowo-biała gazela. Zamieszkuje południową i południowo-zachodnią Afrykę, w dużym stopniu wytępiona.
Suhak (Saiga tatarica) - zwierzę z rodziny krętorogich, zaliczane do antylop, o żółtawoszarej sierści, dużej głowie, silnie wydętym nosie; zamieszkuje w małych stadach stepy i półpustynie środkowej Azji i regionu podkaukaskiego.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T13:34:34+01:00
Antylopa - to nazwa potoczna grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny krętorogich (pustorożców) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogich - antylopa widłoroga. Małe antylopy nazywa się potocznie gazelami. Antylopy w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (antylopa widłoroga). Kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej. Często spotykane w ogrodach zoologicznych.
Niektóre Gatunki Antylop:
Adaks - afrykańska antylopa pustynna z rodziny krętorogich. Zamieszkuje Saharę od Mauretanii do Sudanu. Obecnie adaks należy do najrzadszych antylop.

Bawolec - duża antylopa z rodziny krętorogich. Występuje w Afryce środkowej i południowej, na sawannach i stepach, na terenach równinnych i górzystych.

Garna - niewielka antylopa z rodziny pustorożców, zaliczana do gazel, bardzo szybka i zwinna, o rogach prostych, lekko śrubowatych, występujących tylko u samców. Zamieszkuje otwarte tereny wschodniej części Indii.

Gazela - rodzaj zwierząt z rodziny pustorożców, bardzo zwinne i szybkie, wyróżnione w grupie antylop ze względu na małe rozmiary, smukłą, delikatną budowę. Zamieszkują pustynie i stepy Afryki i Azji.

Suhak - zwierzę z rodziny krętorogich, zaliczane do antylop, o żółtawoszarej sierści, dużej głowie, silnie wydętym nosie; zamieszkuje w małych stadach stepy i półpustynie środkowej Azji i regionu podkaukaskiego.

Niala grzywiasta - antylopa występująca w południowej Afryce, słowo „grzywiasta” w nazwie gatunku pochodzi od długich włosów, które można zaobserwować na szyi i brzuchu samca.


Tyle wziąłem z książki myślę że pomogłem liczę na najlepsze