Odpowiedzi

2009-11-27T13:07:26+01:00


Masa molowa SO3 (czyli masa 1 mola tego tlenku) = 80 g

Policzymy, ile moli stanowi 0,9 g SO3:

1 mol SO3--------------------------------------80 g SO3
x (moli SO3)---------------------------------0,9 g SO3

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 0,01125 mola

W warunkach normalnych mol kazdego gazu przyjmuje objętość 22,4 dm3 =
= 22 400 cm3

Liczymy, jaką objętość przyjmie 0,01125 mola SO3:

1 mol SO3---------------------------------22 400 cm3 SO3
0,01125 mola SO3------------------------x (cm3 SO3)

x = 252 cm3 = 0,252 dm3

Pozdro))
2009-11-27T13:14:14+01:00
X dm3 ----- 0,9 g SO3
22,4 ----- 80 g

x = 22,4 * 0,9 (kreska ulamkwa i pod kreska piszemy) 80
x = 0,25 dm3

*<-- znak mnozenia