PODANY ZOSTAŁ ZESTAW CZTERECH PROCESÓW.1 OSADZANIE SIĘ WARSTWY LODU NA ŚCIANKACH ZAMRAŻALNIKA W LODÓECE.2POKRYWANIE SIĘ CZERWONYM NALOTEM GWOŻDZIA NIKLOWEGO ZANURZONEGO W ROSTWORAE CuSO4.3 ŚWIECENIE NEONU W REKLAMIE ŚWIETLNEJ . 4 POWSTAWANIE BIAŁYCH DYMÓW W NACZYNIU Z KWASEM SOLNYM , DO KTÓREGO WPROWADZONO OPARY AMONIAKU. NAPISZ CZĄSTECZKOWE RÓWNANIA REAKCJI OPISUJĄCE PODANE W INFORMACJI PROCESY CHEMICZNE

1

Odpowiedzi

2012-09-01T11:33:35+02:00

1. Niestety nie jest to reakcja chemiczna, tylko proces fizyczny- resublimacja.

2. Jest to reakcja elektrochemiczna:  Ni + CuSO4 ---------> NiSO4 + Cu, następuje wymiana ładunków, miedź osadza się na gwoździu, zaś nikiel przechodzi do roztworu.

3. To również nie jest reakcja chemiczna, tylko proces fizyczny- jonizacja gazu wywołana przepływem prądu elektrycznego, czemu towarzyszy efekt świetlny.

4. HCl + NH3 ------> NH4Cl

1 5 1