1)liczba 4√2√2 zapisana w postaci potęgi 2 to: a)2²½ ; b) 2²¾; c) 2²; d)2³
2) błąd bezwzględny przybliżenia 22,7≈23 jest równy; a)0,3; b) -0,3; c) 0,7 d) -0,7
3)odwrotnośc liczby √3-1 ile jest równa
4)cena akcji w ciągu dnia zmalała o 60% cena akcji na początku dnia to: a) 40% ceny końcowej akcji, b) 250% ceny końcowej akcji; c) 60% ceny końcowej akcji d) 20%ceny końcowej akcji
5) wykaż że kwadrat liczby nieparzystej jest o 1 mniejszy od iloczynu dwóch sasiednich liczb parzystych.
bardzo prosze z opisami jak sie robi te zadania dzieki z rozwiązaniami proszę pomóżcie

1

Odpowiedzi

2009-11-27T14:17:52+01:00
1. d)2³bo,
4√2√2 = 4 * (√2*√2) = 4 *2 = 8 a 2 do potęgi 3 = 8 stad taki zapis
2. a)0,3 bo, 23- 22,7 = 0,3
Błąd przybliżenia – w obliczeniach numerycznych różnica pomiędzy dokładną wartością oraz liczbą użytą w obliczeniach
2 3 2