Przyporządkuj poniższym postaciom informacje na ich temat. Wpisz odpowiednia cyfrę w miejsce kropek

A) Jan Dekert .........
B) Hugo Kołłątaj .........
C) Kazimierz Pułaski .........
D) Stanisław Szczęsny potocki ...........

1. marszałek konfederacji targowickiej
2. jeden z dowódców konfederacji barskiej
3. jeden z organizatorów i przywódców Familii
4. duchowny i filozof, współautor konstytucji 3 maja
5. prezydent Warszawy, organizator "czarnej procesji"

2

Odpowiedzi

2009-05-24T17:35:40+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-24T17:38:09+02:00