Odpowiedzi

2009-11-27T14:11:17+01:00
1// Zapiszemy 5 kolejnych liczb parzystych:
2n,2n+2,2n+4,2n+6,2n+8
Ich suma to
10 n + 20 = 10(n+2)
Zatem jest podzielna przez 10.

2// Liczbę dwucyfrowa przedstawiamy w postaci: n1=10a+b
liczba powstała poprzez przestawienie cyfr liczby n1 to n2=10b+a
mamy udowodnić, że n1-n2 jest podzielne przez 9, czyli:
10a+b-(10b+a)=9a-9b=9(a-b)

co należało dowieść.
14 4 14