Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T17:09:51+01:00
Wskutek emisji cząstki α, liczba masowa pierwiastka ulega zmniejszeniu o cztery jednostki masowe, a liczba atomowa zmniejsza się o dwie jednostki. Atom, który uległ przemianie jądrowej, znajduje się w stanie wzbudzonym i dlatego cząstkom α często towarzyszy emisja kwantu γ związana z powrotem atomu do stanu podstawowego. Przykładem przemiany α jest rozpad radu-226, w wyniku którego powstaje radon-222.
22688Ra → 22286Rn + 42He