Odpowiedzi

2009-11-27T14:14:36+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
  • migi
  • Rozwiązujący
2009-11-27T14:16:33+01:00

parki narodowe,
rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,
użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
1 4 1
2009-11-27T19:20:32+01:00