Odpowiedzi

2009-11-27T14:50:52+01:00
P= -1
Δ= 9
q= -9/2 = -4 1/2
f(x)= 1/2(x-9)^2 - 4 1/2 postać kanoniczna
f(x)= 1/2 (x+4)(x-2) postać iloczynowa
2009-11-27T14:53:57+01:00
F(x)=½x²+x-4

Postać kanoniczna:
p=-b/2a = -1/1= -1
Δ=b-4ac=1-4*(1/2)*(-4)=1+8=9
q=-Δ/4a= -9/2=-4,5

y=½(x+1)²-4,5

POstać ogólna:
√Δ=3

x₁=-b-Δ/2a = -1-3=-4
x₂=-b+Δ/2a = -1+3 = 2

y=½(x+4)(x-2)
2009-11-27T14:56:03+01:00
Postać kanoniczna:
f(x)=½(x+1)-9/2 p=-b/2a q=-Δ/4a Δ= b²-4*a*c
postać iloczynowa:
f(x)=(1/2x +2)(x-2) Δ= b²-4*a*c x₁=-b-√Δ/2a x₁=-b+√Δ/2a