Kto jest adresatem wypowiedzi poetyckiej?
Kto wypowiada się w wierszu i w czyim imieniu?
Które fragmenty wiersza to sywierdzenie (teza), a które dowodem tych słów (argument)
Co to jest apostrofa i wypisz ją
jakimi epitetami została określona miłość do ojczyzny w wierszu Ignacego Krasickiego "święta miłość ojczyzny "

1

Odpowiedzi

2009-11-27T18:55:37+01:00
1.Podmiot zwraca się nie do Ojczyzny, ale do miłości Ojczyzn.
2.człowiek-obywatel przekonany o ogromnej wartości honoru,wierności,uczciwości,godności.Możemy domniemać,że za tymi słowami stoi sam autor.
3.„Byle (ją) można wspomóc, byle wspierać,''
,,Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”.
,, Strumieniu boski cnót zaszczycon źródły!'' -
,,Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,"
4.„Święta miłości kochanej ojczyzny”, którą „Czują (...) tylko umysły poczciwe!”
5.,,ozdobo człowieka", ,,Strumieniu boski" , ,,Cecho dusz wielkich"
2 3 2