Odpowiedzi

2009-11-27T14:48:13+01:00
Stefan Batory nie wprowadził raczej reform,ale:
-popierał kosciół
-dzięki niemu powstała piechota wybraniecka
-Posla była mocnym krajem na arrenie narodowej
-Za jego panowania Polska była Krajem Dualistycznym
22 2 22
2009-11-27T14:53:03+01:00
Stefan Batory chcąc zyskać mocnego sojusznika w nieznanym kraju wybrał Jana Zamoyskiego. Obsypał go godnościami i majątkiem, zyskując oddanego współpracownika i propagatora swych koncepcji. Dwa klata później po wyborze na króla Batory przeprowadził reformę sądownictwa. W 1578 roku powołał Trybunał Koronny, który popełnił rolę sądu apelacyjnego od sądów szlacheckich. Batory przeprowadził również reformę wojskową, tworząc tzw. piechotę wybraniecką składającą się z chłopów królewszczyzn. Założył także akademię Wileńską, której pierwszym rektorem został jezuita Piotr Skarga. Król wspierał rozwój handlu, rzemiosła i górnictwa. Chciał wzmocnić władzę królewską, a ograniczyć władzę magnatów. Jego przdwczesna śmierć przekreśliła te tematy.
25 4 25
2009-11-27T14:55:56+01:00
- trzymal szlachte krótko i współpracowal z nią
- prowadzil politykę zagraniczną
-przeprowadził refotmy wojskowe


znam tylko te xD
21 3 21