Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T14:59:13+01:00
Reakcja syntezy, reakcja tworzenia, reakcja chemiczna przeprowadzona w celu uzyskania konkretnego produktu lub produktów z określonych substratów.
2 Mg + O2 → 2 MgO
2 Na + Cl2 → 2 NaCl (tworzenie soli kuchennej)

Reakcja analizy, reakcja rozkładu, reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty.
CaCO3 -> CaO + CO2.
MgCO3 -> MgO + CO2

Reakcja wymiany pojedynczej to reakcja między związkiem chemicznym a pierwiastkiem.
Ca + 2HCl -> CaCl2 + H2
H2SO4 + Zn -> ZnSO4 + H2

Reakcja wymiany podwójnej to reakcja między dwoma związkami chemicznymi.
FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl
HCl + NaOH -> NaCl + H2O

Reakcja endoenergetyczna – reakcja chemiczna, która pochłania energię z otoczenia w dowolnej postaci.

Reakcja egzoenergetyczna – reakcja chemiczna lub jądrowa, w wyniku której wyzwala się do otoczenia energia w dowolnej postaci.
2009-11-27T15:02:53+01:00
Synteza-reakcja łączenia kilka substratów----Jeden produkt
Węgiel+tlen----=tlenek węgla
wodór+tlen-----=tlenek wodoru

analiza jeden substrat-----kilka produktów
CaCO3 ---= CaO + CO2
2HgO ----= 2Hg + O2

reakcja Wymiany pojedyńczej kilka substratów---kilka produktów:
tlenek wodoru+magnez----=tlenek magnezu+wodór
Fe + CuSO4----=FeSO4 + Cu

Reakcje wymiany podwójnej
BaCl2 + H2SO4→ BaSO4 + 2HCl
AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Reakcja egzoenergetyczna- reakcja chemiczna przebiegająca z wydzieleniem energii cieplnej i światła

reakcja endoenergetyczna -reakcja chemiczna, do której przebiegu konieczna jest stałe doprowadzenie energii

Proszę o dani najlepszej odpowiedzi:D
2009-11-27T19:49:13+01:00
Reakcja syntezy-reakcja łączenia
reakcja analizy-reakcja rozkładu
reakcja wymiany pojedynczej to reakcja między związkiem chemicznym a pierwiastkiem. AB + C =CB +A
reakcja wymiany podwójnej to reakcja między dwoma związkami chemicznymi AB + CD=CB + AD
reakcja egzoenergetyczna -reakcja chemiczna lub jądrowa , w wyniku której wyzwala się do otoczenia energia o dowolnej postaci.