Te zadania dotyczą wiersza Kaziemiery Iłłakowiczówny pt. ,,Kain i Abel''.

1. przeczytaj zdania, w których powtarza się zwrot: ,,Było nas dwóch braci''.Jaką prawde o świecie i ludziach przekazuje w nich poetka?

2. Jak rozumiesz dwa ostatnie wersy wiersza?

3. na czym polega słabość i siła bohaterów tekstu?

1

Odpowiedzi

2009-11-27T15:37:07+01:00
1Myślę, że chodzi tu o to, że ludzie często popełniają błędy, Ludzie często podobni do siebie wyglądem, kulturą np. są dwoma braćmi ale mają inne charaktery, serca, emocje.
Bracia różnią się nie tylko wykonywaną pracą. Już w pierwszej strofie ukazani są na zasadzie kontrastu: mocny - słaby.
Epitet ''mocny'' odnosi się w pierwszej strofie do pasterza, a więc do Abla.
Nie warto wierzyć ludziom, nawet bliskim naszemu sercu.
2.Kain zabił Abla, takich ludzi jest wielu w dzisiejszym świecie.Ukrywają sie, dlatego niewiele wiemy o ich życiu.nie o siłę fizyczną tu chodzi, wszystko staje się jasne. Kain był słabym człowiekiem, skłonnym do czynienia zła. Kieruje nim zazdrość. To ona w efekcie popycha go do popełnienia najcięższej zbrodni.
To się powtarza - w słowach tych odkryta zostaje okrutna prawda, podobna do tej, którą wyraża J. Brodski w Piosence o Bośni: mijają wieki, a brat nadal morduje brata. Nasz współczesny świat wciąż jest pełen Kainów.
3.Słabość Abla polega na tym że nie jest on silny, męski, a Kaina- że jest silny, ale nie potrafi zrozumieć świata, rządzi nim zazdrość.
7 3 7