Zad.1
Porownaj podane szybkosci i uporzadkuj je rosnaco. Zapisz obliczenia.
20m/s
36km/s
120m/min
zad.2
Ciezarowka o masie 1.5 tony porusza sie z predkoscia 18km/h. Oblicz energie z jaka porusza sie ciezarowka, jaki to rodzaj energii?
Dane: Szukane:

Rozwiazanie:

3

Odpowiedzi

2009-11-27T15:05:30+01:00
20 m/s
36km/s = 36 razy 1000m przez 1 razy 1 =36000m/s
120m/min =120 razy m/1 razy 1/60 = 120m/60s= 2m/s
uporządkowanie rosnąco:
120m/min > 20 m/s > 36km/s

zad 2:
m= 1.5 t = 1500 kg
v= 18km/h

chodzi o energie kinetyczna
Ek= 1/2 m razy v do kwadratu
Ek= 1,2 razy 1500 razy 18 do kwadratu= 750 razy 324= 243000J = 243KJ

ja bym tak to zrobila ;d
2009-11-27T15:07:09+01:00
20m/s = 1.2 km na minute = 72 km/h
36km/s = 2160 km na minute = 129600 km/h
120m/min - 0.120 km na minute = 7.2 km/h
2009-11-27T15:11:07+01:00
Ad.1.
120m/min=120m/60s=2m/s
36km/s=36*1000m/1s=36000m/s
120m/min<20m/s<36km/s
ad.2.
1,5t=1500kg
V=18km/h=5m/s
Ek=mV^2/2=1500*5^2/2=37500/2=18750[J]= 18,75[kJ] - jest to energia kinetyczna