Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T15:05:59+01:00
Rozum jest naszym bogiem - sprawcą szczęścia i nieszczęścia.

Rzadko się trafia być szczęśliwym na starość.

Słusznie nazwałbyś szczęśliwym tego, kto nie posiada wiele.

niestety wiecej ni znam ;d
2009-11-27T15:49:59+01:00
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.

Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.

Byłoby szczęściem móc uszy i inne zmysły zamykać jak oczy.

Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam.

Szczęśliwy ten, kto dostrzega swe błędy i stara się je bezustannie odszukiwać: taki człowiek osiągnie doskonałość

Największym szczęściem jest poczucie sensu życia.

Długotrwałe szczęście traci już chociażby przez fakt swego trwania.

Zrozumieć szczęście, to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają.

Nadzieja to pożyczka, której udziela nam szczęście.