1.Pierwsze stworzenie,któremu nauka nadała nazwę homo sapiens to:
a-australopitek, b-człowiek wyprostowany, c-neandertalczyk, d-człowiek zręczny...
2.Największym sukcesem dynastii Karolingów było:
a-zdobycie Hiszpanii, b-zdobycie ziem słowiańskich, c-uzyskanie korony królewskiej, d-uzyskanie korony cesarskiej...
3.Najważniejsza instytucja władzy w Rzymie od V do I w.p.n.e. to:
a-Senat, b-Zgromadzenie, c-Rada Starszych, d-Parlament...
4.Zrównanie chrześcijaństwa w prawach z innymi religiami nastąpiło za panowania cesarza:
a-Konstancjusza, b-Konstantego, c-Teodozjusza, d-Maksimusa...

1

Odpowiedzi

2009-11-27T15:10:31+01:00