1.Uzupełnij zdania. Wykorzystaj do tego podane określenia.

dwutlenek węgla,azot,zwierzęta,
substancje pokarmowe, tlen, grzyby,
energia, fotosynteza

Rośliny pobierają ze środowiska ...........................oraz wodę.W procesie fotosyntezy wytwarzają z nich ............. . Ubocznym produktem fotosyntezy jest .............. , wydzielany do atmosfery. Substancje pokarmowe oraz tlen są pobierane przez grzyby,................ i ludzi. Niezbędne są im do oddychania , podczas którego organizmy wytwarzają konieczną do życia ...........................oraz dwutlenek węgla. Uwolniony do środowiska gaz zostaje ponownie pobrany przez rośliny do procesu.................................. W ten sposób tlen oraz....................................nieustannie krążą w przyrodzie pomiędzy organizmami a środowiskiem.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T15:12:40+01:00
Rośliny pobierają ze środowiska dwutlenek węgla oraz wodę.W procesie fotosyntezy wytwarzają z nich substancje pokarmowe. Ubocznym produktem fotosyntezy jest tlen, wydzielany do atmosfery. Substancje pokarmowe oraz tlen są pobierane przez grzyby, zwierzęta i ludzi. Niezbędne są im do oddychania, podczas którego organizmy wytwarzają konieczną do życia energię oraz dwutlenek węgla. Uwolniony do środowiska gaz zostaje ponownie pobrany przez rośliny do procesu fotosyntezy. W ten sposób tlen oraz azot nieustannie krążą w przyrodzie pomiędzy organizmami a środowiskiem.
52 4 52
2009-11-27T15:31:26+01:00
Rośliny pobierają ze środowiska dwutlenek węgla oraz wodę.W procesie fotosyntezy wytwarzają z nich substancje pokarmowe. Ubocznym produktem fotosyntezy jest tlen, wydzielany do atmosfery. Substancje pokarmowe oraz tlen są pobierane przez grzyby, zwierzęta i ludzi. Niezbędne są im do oddychania, podczas którego organizmy wytwarzają konieczną do życia energię oraz dwutlenek węgla. Uwolniony do środowiska gaz zostaje ponownie pobrany przez rośliny do procesu fotosyntezy. W ten sposób tlen oraz azot nieustannie krążą w przyrodzie pomiędzy organizmami a środowiskiem.
43 4 43