Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T15:19:37+01:00
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy
2009-11-27T15:25:22+01:00
Postanowiena :
- zniesienie wolnej elekcji
- zniesienie liberum veto
- ograniczono rolę senatu
- ograniczono odrębność korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
- uznano chłopów za część narodu
- w Polsce panowała religia katolicka
- gwarancja tolerancji religijnej
- pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
- wprowadzono dziedziczność tronu
- wprowadzono trójpodział władzy