Zad.4
w trójkącie prostokątnym różnica długości dwóch przy prostokątnych wynosi 3cm,a ich stosunek jest równy 4\3.Oblicz długość przeciwprostokątnej.
zad.5
w trójkącie prostokątnym suma długości przeciwprostokątnej i przyprostokątnej wynosi 50cm,a ich różnica kwadratów 100cm do kwadratu.Oblicz długość drugiej przyprostokątnej.
zad.6
oblicz długości przyprostokątnej prostokątnego trójkąta równoramienego,w którym przeciwprostokątna wynosi;
a)4 i 2 pod pierwiastkiem cm b)40cm c)8 podpierwiastkiem
zad.8
dany jest okrąg o promieniu 20 cm.Oblicz odległości środka okręgu od cięciwy o długości 32cm
zad.9
dane jest półkole o promieniu 13cm oblicz odległość między równoległymi cięciwami,których długości wynoszą 24cm i 13 pierwiastek z 2cm
zad.10
obwód trójkąta wynosi 40 pierwiastek z 2cm.oblicz długość jego przekątnej.

2

Odpowiedzi

2009-11-27T15:53:42+01:00
4.
a-b=3
a/b=4/3
3a=4b
3/4a=b
a-3/4a=3
1/3a=3
a=9
a-b=3
9-b=3
b=6
6²+9²=c²
c²=81
c=9

2009-11-27T16:05:16+01:00
(a-b)=3
a/b=4/3
rozwiąż to układem równań a potem tw pitagorasa
1 5 1