Z wykresami jeżeli można.
1. Ciało rusza ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem a = 18cm/sek2.Oblicz przebytą przez to ciało drogę w czasie t = 20 sek.
2. Ciało rusza ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem a = 45m/min2. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w ciągu czasu t = 12 sek.
3. Ciało rusza ruchem jednostajnie przyśpieszonym i przebywa w czasie t = 5 sek. drogę s = 180 cm. Oblicz przyśpieszenie tego ruchu.
4. Z jakim przyśpieszeniem poruszać się musi ciało ruchem jednostajnie przyśpieszonym, aby w ciągu czasu t = 15 sek. od chwili rozpoczęcia ruchu mogło przebyć drogę s = 225 cm?
5. Ciało rusza ruchem jednostajnie przyśpieszonym i w czasie t = 5 sek. przebywa drogę s = 250 cm. Oblicz prędkość końcową tego ciała.
6. W jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu ciało przebywa ruchem jednostajnie zmiennym z przyśpieszeniem a = 8cm/sek2 drogę s = 1600cm?
7. Ciało przebyło ruchem jednostajnie przyśpieszonym w ciągu piątek sekundy od chwili ruszenia z miejsca drogę s = 3,6 m. Oblicz przyśpieszenie ruchu tego ciała.
8. W ciągu pierwszych trzech sekund od chwili rozpoczęcia ruchu ciało przebyło drogę s = 27 cm. Po ilu sekundach ciało osiągnęło prędkość v = 90cm/sek. i jaką drogę przebyło w tym czasie?
9. Ciało przebyło ruchem jednostajnie przyśpieszonym w ciągu siódmej sekundy od chwili rozpoczęcia ruchu drogę s = 260 cm. Jaką prędkość końcową osiągnęło to ciało?
10. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem a = 18cm/sek2. W której sekundzie licząc od rozpoczęcia ruchu przebędzie ono drogę s = 171cm?
11. Ciało A rusza ruchem jednostajnie zmiennym z przyśpieszeniem a = 36cm/sek2. Po upływie czasu t1 = 4sek. rusza za nim ciało B również ruchem jednostajnie przyśpieszonym i po upływie czasu t2 = 12sek dogania ciało A. Oblicz przyśpieszenie ruchu ciała B.
12. Pocisk karabinowy ma w chwili wylotu z lufy prędkość v = 720m/sek. Ile czasu trwał przelot pocisku przez lufę jeżeli długość lufy jest l = 90cm, a ruch pocisku w lufie można przyjąć za jednostajnie zmienny.

1

Odpowiedzi

2009-11-27T21:02:17+01:00
Niestety trzech zadań nie zrobiłem. Jutro spróbuję to poprawić.
1. s=at²/2
s=18cm/s²×(20s)²/2
s=9cm/s²×400s²
s=3600cm=36m

2.12s=0.2min
s=45m/min²×(0,2min)²/2
s=45m/min²×0,02min²
s=0,9m

3.s=at²/2
2s=at²
2s/t²=a
a=2s/t²
a=2×180cm/(5s)²
a=360cm/25s²
a=14,4cm/s₂

4.a=2×225cm/(15s)²
a=450cm/225s²
a=2cm/s²

5.a=250cm×2/(5s)²
a=500cm/25s²
a=20cm/s²
v=a×t
v=20cm/s²×5s
v=100cm/s

6.s=at²/2
2s=at²
t²=2s/a
t=√2s/a
t=√2×1600cm/8cm/s₂
t=√400s²
t=20s

7.a=2s/t²
a=2×3,6m/

8.a=2s/t²
a=2×27cm/(3s)²
a=54cm/9s²
a=6cm/s²
v=at
t=v/a
t=90cm/s/9cm/s²
t=10s
s=at²/2
s=9cm/s²×(10s)²/2
s=450cm

9.

10.t=√2s/a
t=√2×171cm/18cm/s²
t=√342cm/18cm/s²
t=√19s²

11.

12.v=s/t
vt=s
t=s/v
t=0,9m/720m/s
t=0,00125s
6 2 6