1.Właściwości mechaniczne ciał stałych.
a)Ciało sprężyste,np............,pod działaniem siły...............swój kształt a po ustąpieniu jej działania .............................................................
b)Ciało plastyczne, np. ..................,pod działaniem siły...............swój kształt,a po ustąpieniu jej działania................................................
c)Ciało kruche, np......................,pod działaniem siły....................................................
2.Wpisz brakujące wyrazy.
a)Gdy prędkość cząsteczek mała i odległości małe, to wiadomo nam wszystkim, że to ciało......................
b)Gdy odległość większa i cząsteczka tak się nie wlecze to zaraz rozpoznamy,że to ciała to.........................
c)A gdy odległość duża i cząsteczki pędzą na czas, wszyscy pewnie już zgadli.To ciało to ......................
7.Co to jest powierzchnia swobodna cieczy?

2

Odpowiedzi

2009-11-27T15:52:19+01:00
1.a. spręzyna, zmienia, powraca do wyjsciowego kształtu.
b. plastelina, zmienia, zostaje bez zmian
c. szkło, zmiania swój kształt.
2. a.stałe.
b.ciecze.
c. gaz.
7. Powierzchnia swobodna cieczy jest to powierzchnia styku cieczy z próżnią lub płynem (tzn. gazem lub cieczą). Kształt jaki przyjmuje zależy od sił działających na granicy cieczy i dla cieczy nie poddawanej przyspieszeniu jest zawsze prostopadła do siły wypadkowej działającej na ciecz na jej powierzchni.
19 4 19
2009-11-27T15:52:53+01:00
Gąbka, zmienia, wraca to wcześniejszego kształtu, plastelina, zmienia, nie wraca do poprzedniego kształtu, kreda, kruszy się, stałe, ciecz, gaz

Powierzchnia swobodna cieczy to pozioma, samorzutnie wytwarzana przez ciecze ich górna powierzchnia.
17 4 17