Które z podanych równań reakcji są równaniami reakcji redox?
a) Fe(OH)₃+ 3HCl → FCl₃+ 3H₂O
b)H₂SO₄+ Mg→ MgSO₄+H₂
c) FeCl₂+2NaOH →Fe(OH)₂+ 2NaCl
d) Zn +Pb(NO₃)₂→ Pb +Zn(NO₃)₂
e) Fe +CuSO₄→ Cu +FeSO₄
f) SO₂+ H₂O → H₂SO₃

1

Odpowiedzi